КНП «Консультативно-діагностичний центр №1 Дарницького району м. Києва» функціонує  з 04 липня 2012 року, забезпечує надання консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги дорослому населенню та наступність в наданні медичної допомоги хворим між іншими закладами охорони здоров’я вторинного (спеціалізованого) та третинного (високоспеціалізованого) рівнів.
Відповідно до покладених завдань КНП «Консультативно-діагностичний центр №1 Дарницького району м. Києва»  виконує такі функції:
1.      Проведення консультативно-діагностичного прийому амбулаторних хворих з гострими захворюваннями, загостренням хронічних хвороб та хронічною патологією.
2.      Надання консультативної допомоги іншим закладам охорони здоров’я.
3.      Направлення хворих до інших закладів охорони здоров’я (у центр первинної медико-санітарної допомоги, лікарню планового лікування, лікарню
відновного лікування), а у разі погіршення стану здоров’я хворих, відповідно до показань до лікарні інтенсивного лікування та до третинного (високоспеціалізованого) рівнів.
4.      Забезпечення пацієнтам обсягу та якості надання медичної допомоги та діагностичного обстеження згідно з затвердженими МОЗ України клінічними протоколами надання медичної допомоги.
5.      Впровадження в роботу КДЦ сучасних методів діагностики та лікування захворювань.

Розклад роботи